KRIS & VISION

-Våga älska Norrköping!

Kris & Vision är en utställning på två museer. På både Norrköpings stadsmuseum och Arbetets museum får du lära dig mer om Norrköpings 1900 -tals historia och hur staden blev vad den är idag.

Norrköping har upplevt framgångar och svåra motgångar som har präglat staden och dess innevånare. Ur kriserna har man format nya visioner, men visionära projekt har också förvandlats till kriser.För att förstå vad Norrköping är idag behöver man känna till stadens historia.

Vad kan vi lära oss av kriser och visioner som varit? Och hur kommer de att se ut i framtiden?

 

VÄLKOMNA!